Monthly Archives: Listopad 2012

Pravljenje java paketa

Ukoliko imate potrebu instalirati točno određenu inčicu jave, možete jednostavno napraviti svoj “deb” paket, prvo instalirajte program koji vam generira java paket iz bin datoteke:

apt-get install java-package

Npr. preuzmete jre-6u35-linux-x64.bin inčicu, i generate “deb” paket sa:

fakeroot make-jpkg jre-6u35-linux-x64.bin

Instalirate novi paket:

dpkg -i oracle-j2re1.6_1.6.0+update35_amd64.deb

Na kraju ako već imate instaliranu defaultnu javu  postavite vaš novu javu kao radnu:

update-alternatives --config java
update-alternatives --config javac