Monthly Archives: Srpanj 2012

Cisco client (network-manager-vpnc) i smrzavanje terminala

Problem:
Poslje uspješnog spajanja na Cisco VPN router putem network-manager-vpnc, terminal bi se jednostavno smrznio kad bi trebao ispisati desetak linija teksta ili više.

Razlog:
Radi se o bug-u unutar paketa network-manager-vpnc koji ne može automatski prilagoditi MTU-a.

Rješenje:
Konkretno u mom primjeru router koristi MTU veličine 1300, te sljedeća skripta će postaviti MTU na pravilnu vrijenodnost prilikom kreiranja/aktiviranja tun0 mrežnog sučelja.

1. Kreirajte datoteku:

nano /etc/NetworkManager/dispatcher.d/02-mtu

2. Sadržaj datoteke:

 #!/bin/bash
 if [ "$2" = "vpn-up" ]; then
     sleep 3
     /sbin/ifconfig "$1" mtu 1300
 fi

3. Postavite prava 755 i restartajte network manager sa:

chmod 755 /etc/NetworkManager/dispatcher.d/02-mtu
/etc/init.d/network-manager  restart