Monthly Archives: Lipanj 2012

Kopiranje odabranih Debian paketa na drugo računalo

Ako želite imati cijeli set paketa sa svog računala na nekom drugom računalo to možete napraviti vrlo jednostavno:

  1. napravite listu instaliranih paketa na svom računalu:
    dpkg –get-selections > /tmp/package_list
  2. listu kopirajte na želeno računalo (poželjno svježe instalirano) i pokrenite :
    dpkg –set-selections < /tmp/package_list

* Obavezno napravite apt-get update i apt-get dist-upgrade prije i poslje točke 2.