Monthly Archives: Veljača 2012

Pidgin & sipe plugin

Ako koristite plugin pidgin-sipe (inčica 1.11.2-1.1) sigurno ste se sreli sa bug-om (#642199) i ako ne želite raditi downgrade napravite jednostavnu bash skriptu koja zaobilazi navedeni bug:

#!/bin/bash
export NSS_SSL_CBC_RANDOM_IV=0
pidgin

ili dodajte varijablu u datoteku /etc/environment:

# Za Sipe plugin od Pidgin
NSS_SSL_CBC_RANDOM_IV=0

…restartajte sustav i pokrenite pidgin uobičajnim putem (klikom na izbornku Internet->Pidgin)