Monthly Archives: Listopad 2011

Instalacija Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze)

Za sve željne novih tehnologija, otvorenog koda, Debian distribucija jedna od najpopularnijih linux dirstribucija.

Sljedeći korak je preuzeti CD ili DVD image sa interneta. Konkretno u našem slučaju koristio sam net-instalaciju odnosno na CD-u za instalaciju nalazi se samo najnužniji programi za samo instalaciju, a ostale aplikacije automatski preuzima sa interneta tokom same instalacije. (Debian GNU/Linux 6.0.2 squeeze net-install). Read more »